23

RUM

800

KVM

3

PLAN

100+

ÅR

FAKTA KRING TINGSHUSET


En historisk överblick


  • 1907 utlystes en tävling som Ernst Carl Westman (1866-1936, 73 år) vann. Han var utbildad på KTH och Konstakademin och verkade en period i USA. Hemkommen ritade han Riksdagshuset 1894–97. Därefter verkade Carl som egen under perioden 1897-1916 innan han som arkitekt hos medicinalstyrelsen ritade sjukhus och sanatorier. Tingshuset skulle betjäna Jönåker (Gäfle gäsgivaregård Lunda-), Rönö (Svärdsbro-gästgivaregård i Sättersta) samt Hölebo( Åby till 1814 sen i Trosa)  som bildade tingslag
    1910.  Stadsplanen var tramtagen  av Per Olof Hallman samt bearbetad av Ragnar Östberg
    Tidigt 1900-tal köpten tomten av Nyköpingsstad för ca 1000kr (1,33 kr/ kvm)
  • 1911 16 januari hölls invigningen.
  • 1911-1970 Verkade Nyköpingsdomsaga häradsrätt i huset
  • 1971-1984 Verkade Nyköpings tingsrätt

2004 Oskar Consulting AB köper huset
2004 till julen startade verksamheten
2006 aug Oskar Consulting AB köper tingshusplatsen av kommunen
2007 Topia landskapsarkitekter tar fram en gestaltningsplan för grönområdet kring T
2008 Tingshuset fest och konferens AB bildas

2021 januari Kulturskolan flyttar in


1930-talet Vägförvaltningen i Stockholms län kontor Gyllenberg
Frivårdsmyndigheten samt skolverket
1972 byttes värmepannan ut
1970-talet i slutet målades och tapetserades rummen på övervåningen
- det sista i Byggnadsstyrelsens ägo
1984 midsommar flyttar Tingsrätten till Folkungavägen --statligt ägt Byggnadsstyrelsen
1984 Kriminalvårdsstyrelsen och länsskolnämnden flyttar in
1993 1okt Wasakronan tog över och sålde huset vidare
1993 ? Kvinnlig läkare Insulander köper huset
2000 Jan Johansson reklam köper huset

1908 21 mars godkändes CW ritning beräknat pris 82 652 kr
         tomten köptes för 1 000 kr (1,33 kr/kvm)
         Byggmästare Carl Harlén hade lägsta anbudet 80 164 kr
         med värmeledning, arkitektarvode och dekormålning vatten och avlopp, elektrisk
         ledning blev byggnadssumman          ca 99 000 kr
         möbler gardiner, armatur tillkom för 16 000 kr
         Värmeledningen utförd av AB Celsius, Stockholm
          lågtrycksånga för hela huset ventilationsluft för tingssalen
         Vatten och avlopp af rörläggerifirman AG Söderberg, Nyköping
         elektriska belysningen av Nyköpings elektriska byrå
         Tak- och murtegel från Rallsta höga fogar i munkförband, enkupigt taktegel
         armaturer ritade av CW tillverkade av Nordiska Kompaniet
         som även levererat möbler, gardiner, sängutstyrsel till vån 1 tr
          i arkivet fanns de båda häradernas lagböcker från 1800-talets början

1952 april Gun Ahrén-Nordin målar väggar i T-salen
1952 togs skranket bort och ersattes av svängda bord
1953 Ljusrampen kom till Westlings el senare ELAJO Henry Pettersson och Göte Mellkvist
1953 en bok- och en personhiss installerades
1960 före 1960 omkittning av fönstren, Johanssons glas, Jan Erik Andersson vars son
          köpte glasmästeriet 2009
1972 byttes värmepannan åter ut och värmesystemet ändrades
1985 SN 4 juli rustas för 1.4 miljoner Bengt Lundström K-Konsult, ventilation sätts in
          hissarna togs bort
1986 ombyggnad för Kriminalvårdsstyrelsen och Skyddskonsulenterna
länsskolnämnden
2000 Jan Johansson reklam gör en genomgripande renovering för 1 miljon, 40 ton ”bråte” har burits ut
2005 Oskar Consulting renoverar innertak och lagar väggar bygger mottagningskök
          bygger om toaletterna och sätter in en branddörr, river inv spiraltrappa
2009 maj-juni Oskar Consulting genomför en genomgripande renovering av yttertaken, takkupor med fönster samt plåtarbeten NCC med underleverantörer Plåt & vent, Brunelius måleri Även stora fönstret målas
2010 jan byte av el och lysrör i stora salen
2010 Brunelius måleri målar alla fönster utvändigt och allt smide
2011 16 jan Huset 100 år vi förärade det ett tornur (smide Zet Wallin som även gjort marschallhållarna på räcket)
2017 Nya entréportar med fönster i tillverkade av snickaren Magnus Lund Nyköping

Byggnadsdetaljer
Nationalromantisk stil med inslag av Jugend
det höga valmade taket med takryttaren - tornuret
Maskintegel i munkförband samt enkupigt taktegel från Rallsta
Frontespis med tre grova granitblock med häradernas vapen
Dubbeltrappa upp till pardörrarna
Smidesräcket med monogram, två lyktor och ankarsluten tjuven och polisen
Bakfasaden med stora spetsbågsfönster och överläggningsrummens åttkantiga utbyggnader
golvet i foajén lagt i mörkgrått med dekor i röd polerad sten
Filip Månsson (1864-1933, 69 år) dekormålare (arabesker kalkfärg) med ett 30-tal anställda
Josef Emanuel Svanlund (1887-1927, 40 år) konstnär, Södermannalagen 1327 Laurentz Ulfsson Åbo slott, motiv från ett ting på 1300-talet
Möbler och armaturer ritade av C Westman tillverkade av Nordiska Kompaniet
 som även levererade även gardiner och sängutstyrslar
på podiet satt 12 nämndemän 2 och2 vid mindre bord
bänkplatser för ca 100 pers av svart ek
Rätt och sanning, Den gör mot… Land skall med lag byggas Karl XV ordspråk (citat ur gamla landskapslagar)
Taklanterninen för stor gav för mycket ljus….!!
Små spetsbågiga blyinfattade fönster i dekormålade nischer över dörrarna – övriga två har motsvarande blindfönster
Takarmaturer av CW, Bronslampetterna saknas
möblerna i foajén återköpta 2005 Takarmaturer original C W
Häradskartorna Rönö/ Hölöbo 60årspresent till Hans Jönåker köp på Wöbams